BIO K411 preparat do mycia pieców konwekcyjnych 5L

221,40 zł
Brutto

Bio do pieców konwekcyjnych jest skoncentrowanym silnie alkalicznym preparatem myjącym o właściwościach pianotwórczych do mycia pieców konwekcyjnych wyposażonych w system myjący 

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Bio do pieców konwekcyjnych jest skoncentrowanym silnie alkalicznym preparatem myjącym o właściwościach pianotwórczych do mycia pieców konwekcyjnych wyposażonych w system myjący 

Delikatny środek czyszczący do zastosowania do temperatury 200 °C, (do urządzeń CPC z funkcją CleanJet® oraz do czyszczenia ręcznego), nie żrący. Dzięki unikalnej formule preparat posiada doskonałe właściwości  emulgujące oraz penetracji i rozpuszczania zwęglonych zanieczyszczeń organicznych i substancji smolistych. Bio do pieców konwekcyjnych nadaje się do mycia wszelkich powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.

Sposób użycia:

Do stosowania w piecach konwekcyjnych z funkcją CleanJet® lub analogicznymi systemami. 

Okres przydatności: 30 miesięcy od daty produkcji

H 314 – Powoduje poważne oparzenia oraz uszkodzenia oczu

Środki ostrożności:

P 102 – Chronić przed dziećmi

P 264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P 303+361+353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P 305+351+338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Zawiera: wodorotlenek sodu 5-15%, wodorotlenek potasu <5%,

niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%

 

.

BIO
BK411-5
2 szt.

Zobacz także